Werkwijze

Als het nou gaat om eenvoudige registratie of een uitgebreide videoproductie, een goede voorbereiding is cruciaal voor het uiteindelijke eindresultaat. Natuurlijk zal dit enige investering vergen, maar de kwaliteit en de uitvoering zal uiteindelijk een positieve effect hebben op het eindresultaat en alle doelstellingen die bereikt willen worden. Maar hoe kom je nu uiteindelijk tot het mooi eindresultaat? Globaal bestaat een videoproductie uit drie onderdelen.

 

Preproductie
Hierbij worden de voorbereidingen gedaan en de praktische zaken geregeld, zodat tijdens de opnamedag het filmen zo efficiënt mogelijk gedaan kan worden. Uit ervaring weten wij hoe verschillende fase’s van de productie voorbereid moeten worden. Hierdoor weet je als klant zeker dat alles wordt meegenomen in het verhaal dat je wilt overbrengen.

Afhankelijk van het budget kan de preproductie bestaan uit:

gesprekken over het doel en de aanpak van de productie
– een scenario
– een callsheet (planning van de dag)
– storyboards
– shotlist (wat voor soort en welke shots moeten er gemaakt worden)
– scouting van locatie(’s)

Opnamedag(en)
Na het opbouwen zal tijdens de opnamedag(en) alle shoots gemaakt worden die nodig zijn voor de eindproductie. Het videoteam zorgt ervoor dat alle videobeelden en geluid van hoge kwaliteit zijn, zodat de montage(editing) vlekkeloos kan verlopen. Gedurende de dag worden opnamen ook goed bekeken en afgeluisterd.

Postproductie
Tijdens de postproductie worden alle beelden(footage) en het geluid uitgezocht en gesorteerd. De editer zorgt vervolgens voor een vloeiend en duidelijk eindproduct. Een eindproduct dat duidelijk verwoord wat jij als klant wilt overbrengen!

Afhankelijk van de opdracht kan de postproductie eenvoudig tot zeer uitgebreid zijn.  Het zal duidelijk zijn dat een kort/eenvoudig filmpje veel minder tijd vergt dan een complete videoproductie met voice-over, animaties en ondertiteling.  Dit zie je dan ook terug in de hoeveel arbeid die wij offreren en de prijs die daar aan gekoppeld is.

Nazorg
Na de eerste edit zal je een ruwe film ontvangen. Samen met de editor zullen dan eventuele correcties besproken worden. Hierna wordt het eindproduct afgeleverd.

 

Het Video Team

Aristide Briandring 90
info@hetvideoteam.nl
06-23800939

© 2021 Het Video Team. Alle Rechten Voorbehouden.